Curriculum Vitae

Projecten

Uitfasering software

Verschillende scholen geholpen bij het uitfaseren en overstappen naar nieuwe (kernregistratie)software, waarbij zowel planning, inrichting, documentatie en training (voor beheerders en eindgebruikers) voorzien werden.

Consultant fusies

Betrokken bij verschillende fusietrajecten tussen regionale opleidingencentra (ROC’s) als consultant om de fusie te begeleiden. Verantwoordelijkheden bij deze trajacten waren onder andere inhoudelijke (probleem)analyses uitvoeren, oplossingen voor eerder vastgestelde problemen uitwerken, planning en actiepunten van het fusietraject handhaven en uitvoerende werkzaamheden oppakken.

Data-analist

Inzet bij verschillende regionale opleidingencentra (ROC’s) als data-analist om data uit het kernregistratiesysteem Eduarte met behulp van SAP Business Objects op operationeel, tactisch en strategisch niveau inzichtelijk te maken voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

Koppeling Eduarte - aNewSpring

Maatwerkkoppeling voor een school tussen het kernregistratiesysteem Eduarte en het leerplatform aNewSpring. De koppeling faciliteert uitwisseling van studenten, groepen, docenten en koppelt lesmateriaal in aNewSpring op basis van de inschrijving in Eduarte.

PreOKE

Tijdelijke bestandsconversie tussen Eduarte en RemindoToets gedurende de ontwikkelperiode van de Onderwijs Koppelingen Examinering (OKE) koppeling als uitbreiding van de Open Onderwijs API (OOAPI).


Kennisgebieden


2022

Topicus (Implementatie)consultant Voornamelijk ingezet op aanbestedingen, (her)implementatietrajecten, fusies en optimalisaties van klantinrichting voor nieuwe en bestaande klanten van het kernregistratiesysteem Eduarte.

2021

Iddink Group Trainer / Adviseur Trainer en adviseur voor klanten van het kernregistratiesysteem Eduarte.

2019

VISTA college Consulent Functioneel Beheer Verantwoordelijk voor functioneel beheer van kernregistratiesysteem Eduarte en OERknal. Tevens op projectmatige basis betrokken bij projecten en (her)inrichten van (bedrijfs)processen.

2017

Arcus College Eigenaar / IT Consultant Diensten op het gebied van consultancy, projecten en (software) development met focus op het onderwijs.

2013

Arcus College Medewerker Onderwijsinformatievoorzieningen Verantwoordelijk voor functioneel beheer van het kernregistratiesysteem Eduarte. Tevens op projectmatige basis betrokken bij projecten en (her)inrichten van (bedrijfs)processen.

2012

Arcus College Administratief medewerker Administratie op de afdeling Centrale Inschrijving en Plaatsing.
Arcus College Projectmedewerker Betrokken bij de inrichting van het kernregistratiesysteem Eduarte.